Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Dagoverdenking

1 Samuël 20 : 8 ... hebben jij en ik elkaar tegen de Heer trouw gezworen


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   ja

David en Jonathan zijn vrienden. Die vriendschap heeft een bijzondere diepte, liever gezegd: een bijzondere hoogte. God in de hemel is ervan op de hoogte. Ze hebben elkaar tegenover de Heer trouw gezworen. Maar Jonathan is de zoon van koning Saul. En Saul is David gaan haten. Saul is ook bij God uit de gratie en God heeft David tot toekomstige koning van Israël gekozen. Deze complexe situatie vraagt van Jonathan meer loyaal te zijn tegenover David dan tegenover zijn vader en zijn persoonlijke ambities om eventueel zijn vader op te volgen. Maar ze vraagt van David dat hij elke reden om Jonathan te wantrouwen laat schieten en zijn vriend ten volle vertrouwt, zelfs als het om zijn leven gaat. Liefde en vriendschap tussen mensen kunnen onder druk komen te staan. Maar als ze de Heer erbij betrokken hebben, dan geeft men elkaar een groot onderling vertrouwen en wordt dat vertrouwen ook niet beschaamd. Geven we zulke liefde en vriendschap? Blijft ons vertrouwen sterk dat we zulke liefde en vriendschap ook ontvangen?

Heer, schenk mij de liefde en vriendschap met medegelovigen en schenk mij een groot vertrouwen in hen. Amen.


Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6