Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Dagoverdenking

Lukas 23 : 43 Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?  ja

Dat was een cruciaal moment voor die ene moordenaar naast Jezus aan het kruis. Letterlijk, want cruciaal komt van crux, kruis in het Latijn. Hij hangt daar op de grens van tijd en eeuwigheid. Hij moet zeer binnenkort sterven. Geen gewone dood, maar een doodstraf. Mensen gunnen hem het leven niet langer om al zijn misdaden. En als mensen al zo over je denken, hoe zal de heilige en rechtvaardige God dan over je denken? En sterven is toch: God ontmoeten, in Gods oordeel komen, verantwoording over je leven moeten afleggen! Zo ziet hij het zelf ook, want in tegenstelling tot die andere misdadiger spot hij niet, maar vreest hij God, heeft hij ontzag voor God. Maar het antwoord komt van de middelste gekruisigde. Jezus. De tweede Adam, die herstelt wat de eerste Adam en al zijn nakomelingen hadden vernield: de toegang tot het paradijs. Hoe? Door als zondeloze aan het kruis Gods straf voor zondaren te dragen. Ook voor ons mag gelden: 'paradise lost' wordt 'paradise regained'. Dat geloven is voldoende.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139 : 23 en 24