Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Dagoverdenking

Johannes 13 : 30b - En het was nacht.


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen? ja

Het was nacht.
In die nacht voer de satan in Judas en vertrok hij om Jezus te verraden. Wat Jezus overkwam, kan ieder overkomen in het leven buiten het paradijs. Andere mensen hebben ons diep teleurgesteld. We voelen ons in de steek gelaten. Zelfs verraden. Door onze partner. Door een vriend of vriendin. Door een collega op het werk. Wat doet dat pijn! Wat geeft dat een diepe schok aan ons vertrouwen in elkaar!
Jezus weet dan wat we voelen en denken. Hij heeft het ook meegemaakt. Hij heeft ook hierin met ons meegeleefd en meegeleden. Met Hem in ons hart en onze gedachten verdwijnt de pijn weer en herstelt zich het vertrouwen weer. Hij voorkomt dat we verbitterd en haatdragend worden. Want Hij werd dat zelf ook niet. Hij schenkt ons de rust en liefde. Want Hij bleef dat zelf ook houden. Jezus, de Man van smarten, geneest ook deze smart bij ons.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6