Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Dagoverdenking

Markus 3 : 1 - 6 Jezus en de man met de lamme hand


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen? ja

Je zult maar onthand zijn door een handicap. Je kunt weinig of niets doen. Je kunt daardoor je eigen boterham niet verdienen, laat staan voor een heel gezin zorgen. Je staat uitgeschakeld aan de kant. Je bent werkeloos, hulpeloos, kwetsbaar. Je voelt je waardeloos, en vaak niet alleen in economisch opzicht. Jezus ontmoet in de synagoge een man met een hand, die verlamd was en al kleiner geworden door geslonken spieren. Hij bevrijdt hem van zijn handicap. Deze man wordt door Jezus weer geheeld, krijgt zo ook weer zijn waarde, zijn nut. Zijn gevoel van eigen waarde. Hij kan zichzelf en anderen weer helpen. Zo laat Jezus Gods goede wil en bedoeling zien: wees actief, werkend, dienend mens, rentmeester van je Schepper. Bij Jezus gaat dat belang boven de strenge regels over de sabbat, die de schriftgeleerden hadden gemaakt. Het stuitte op weerstand, die uiteindelijk tot de kruisiging zal leiden. Maar Jezus week daar niet voor. Met hem en in zijn Koninkrijk zijn we nooit onthand en ontmenselijkt.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 139 : 23 en 24