Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Romeinen 7 : 24
tekst in de bijbel:

Romeinen 7 : 21 - 26

  1. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;
  2. want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods,
  3. maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is.
  4. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
  5. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.
tekst in het muziekstuk:

Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 48
Cantate Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen
deel 1 koor

afspelen:

1000 Resterende tekens