Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Galaten 5 : 16 - 18
tekst in de bijbel:

Galaten 5 : 16 - 18

  1. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
  2. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
  3. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.

tekst in het muziekstuk:

Der Heiland kennet ja die Seinen,
Wenn ihre Hoffnung hilflos liegt.
Wenn Fleisch und Geist in ihnen streiten,
So steht er ihnen selbst zur Seiten,
Damit zuletzt der Glaube siegt.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 109
Cantate Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben
deel 5 aria alt

afspelen:

1000 Resterende tekens