Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Hosea 11 : 8
tekst in de bijbel:

Hosea 11 : 8

Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraim, u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven als Adma, u maken als Seboim? Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt.

tekst in het muziekstuk:

Was soll ich aus dir machen, Ephraim?
Soll ich dich schützen, Israel?
Soll ich nicht billig ein Adama aus dir machen
und dich wie Zeboim zurichten?
Aber mein Herz ist anders Sinnes,
meine Barmherzigkeit ist zu brünstig.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 89
Cantate Was soll ich aus dir machen, Ephraim?
deel 1 aria bas

afspelen:

Moge uit Sion de Heer u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 134 : 3