Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet
Mijn weg door de kerk

De Bijbel

Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Johannes 3 : 16
tekst in de bijbel:

Johannes 3 : 16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

tekst in het muziekstuk:

So hat Gott die Welt geliebt,
sein Erbarmen hilft uns Armen,
daß er seinen Sohn uns gibt,
Gnadengaben zu genießen,
die wie reiche Ströme fließen.
Sein verneuter Gnadenbund
ist geschäftig und wird kräftig
in der Menschen Herz und Mund,
daß sein Geist zu seiner Ehre
gläubig zu ihm rufen lehre.
Nun wir lassen unsre Pflicht
Opfer bringen, dankend singen,
da sein offenbartes Licht
sich zu seinen Kindern neige
t und sich ihnen kräftig zeiget.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 173
Cantate Erhöhtes Fleisch und Blut
deel 4 aria sopraan en bas

afspelen:

Liefdevol en genadig is de Heer,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Psalm 103 : 8 en 9