Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 29 : 2 en Psalm 96 : 8 en 9
tekst in de bijbel:

Psalm 29 : 1 en 2 ( Nieuwe Vertaling)

  1. Een psalm van David. Geeft de HERE, gij hemelingen, geeft de HERE heerlijkheid en sterkte;
  2. geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos.

Psalm 96 : 8 en 9 ( Nieuwe Vertaling)

  1. Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven.
  2. Buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.

tekst in het muziekstuk:

Bringet dem Herrn Ehre seines Namens,
betet an den Herrn im heiligen Schmuck.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 148
Cantate Bringet dem Herrn Ehre seines Namens
deel 1 koor

afspelen:

Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10