Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet
Mijn weg door de kerk

De Bijbel

Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Romeinen 2 : 15
tekst in de bijbel:

Romeinen 2 : 15
Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten.

tekst in het muziekstuk:

Wie zittern und wanken
der Sünder Gedanken,
indem sie sich untereinander verklagen
und wiederum sich zu entschuldigen wagen.
So wird ein geängstigt Gewissen
durch eigene Folter zerrissen.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 105
Cantate Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht
deel 3 aria sopraan

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6