Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 22 : 8
tekst in de bijbel:

Psalm 22 : 8

Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:

tekst in muziekstuk:

All they that see Him laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and shake their heads saying:(Psalm XXII, 8)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 27 recitatief tenor

afspelen:

Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10