Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Romeinen 12 : 4-5
tekst in de bijbel:

Romeinen 12 : 4-5

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

en ook

1 Korinthe 12 : 12

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

en ook

1 Korinthe 12 : 27

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

tekst in muziekstuk:

Führ auch mein Herz und Sinn
durch deinen Geist dahin,
daß ich mög alles meiden,
was mich und dich kann scheiden,
und ich an deinem Leibe
ein Gliedmaß ewig bleibe.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach
BWV 163
Cantate: Nur jedem das Seine
deel 6 koraal

afspelen:

1000 Resterende tekens