Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Johannes 1 : 29
tekst in de bijbel:

Johannes 1 : 29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

tekst in muziekstuk:

Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,

Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Erbarm dich unser!
Christe, du Lamm Gottes,
Der du trägst die Sünd der Welt,
Gib uns dein' Frieden. Amen.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach
BWV 23
Cantate: Du wahrer Gott und Davids Sohn
deel 4 koraal

afspelen:
tekst in muziekstuk:

Behold the Lamb of God, that taketh away the sin of the world. (John I, 29)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 22 koor

afspelen:

Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10