Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 100 : 4
tekst in de bijbel en in het muziekstuk:

Psalm 100 : 4

Gaat in tot zijne poorten met lof, tot zijne voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst zijnen naam. O go your way into his gates with thanksgiving.
And into his courts witch praise.
Be thankful unto him and speak good of his name.
muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Uit: The Utrecht Te Deum & Jubilate in D HWV 279 deel Jubilate psalm 100

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6