Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 100 : 1
tekst in de bijbel en in het muziekstuk:

Psalm 100 : 1

Een psalm voor het dankoffer.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
O be joyful in the Lord, all ye lands:

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Uit: The Utrecht Te Deum & Jubilate in D HWV 279
Deel van Jubilate psalm 100

afspelen:

Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10