Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Deuteronomium 33 : 24 - 25
tekst in de bijbel:

Deuteronomium 33 : 24 - 25
En over Aser zei hij:
‘Gezegend is Aser, nog meer dan zijn broeders,
moge hij bij hen allen geliefd zijn.
Hij zal waden door de olijfolie,
en al zijn steden zijn versterkt
met grendels van ijzer en brons.
Niets zal hem deren zolang hij leeft.’

In de Luthervertaling:

En tot Aser sprak hij: Aser zij gezegend onder de zonen, hij zij aangenaam zijnen broederen, en dope zijnen voet in olie.
IJzer en koper mogen uwen grendelen zijn, en uw ouderdom zij gelijk uwe jeugd.

tekst in het muziekstuk:

Dein Alter sei wie deine Jugend,
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 71
Cantate Gott ist mein König
deel 3 koor (quatuor / fuga)

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6