Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 115 : 14
tekst in de bijbel:

Psalm 115 : 14
Moge de HEER u talrijk maken,
u en uw kinderen.

tekst in het muziekstuk:

Der Herr segne euch
je mehr und mehr,
euch und eure Kinder.
Der Herr segne euch.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 196
Cantate Der Herr denket an uns
deel 4 duet tenor en bas

afspelen:

Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10