Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Lukas 23 : 43
tekst in de bijbel:

Psalm 115 : 12
De HEER gedenkt en zegent ons,
zegenen zal hij het volk van Israël,
zegenen het huis van Aäron,

tekst in het muziekstuk:

Der Herr denket an uns und segnet uns.
Er segnet das Haus Israel,
er segnet das Haus Aaron.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 196
Cantate Der Herr denket an uns
deel 2 koor

afspelen:

Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10