Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 130 : 2
tekst in de bijbel:

Psalm 130 : 2
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

tekst in het muziekstuk:

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir.
Herr, höre meine Stimme,
laß deine Ohren merken
auf die Stimme meines Flehens!"

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 131
Cantate Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir
deel 1 koor

afspelen:

De Heer is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.
Psalm 116 : 5 en 6