Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
2 Timotheüs 2 : 8
tekst in de bijbel:

2 Timotheüs 2 : 8
Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt.

tekst in het muziekstuk:

Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 67
Cantate Halt im Gedächtnis Jesum Christ
deel 1 koor

afspelen:

1000 Resterende tekens