Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook
Psalm 4 : 1 - 9
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.
 2. Antwoord mij als ik roep,
  God die mij recht doet.
 3. Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
  is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
 4. De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is,
  de HEER luistert als ik tot hem roep.
 5. Beef voor hem en zondig niet,
  bezin u in de nacht en zwijg.
 6. Breng de juiste offers,
  heb vertrouwen in de HEER.
 7. Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’
  HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
 8. In u vindt mijn hart meer vreugde
  dan zij in hun koren en wijn.
 9. In vrede leg ik mij neer
  en meteen slaap ik in,
  want u, HEER, laat mij wonen
  in een vertrouwd en veilig huis.


Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.
Psalm 143 : 10