Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Johannes 13 : 21 - 30
Nieuwe Bijbelvertaling
  1. Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarachtig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’
  2. De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde.
  3. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan,
  4. en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde.
  5. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: ‘Wie, Heer?’
  6. ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop, ‘zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot.
  7. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’
  8. Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei;
  9. omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven.
  10. Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.


1000 Resterende tekens