Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
 1. U bent toch onze vader?
  Abraham heeft ons niet gekend
  en Israël zou ons niet herkennen,
  maar u, HEER, bent onze vader,
  van oudsher heet u Onze beschermer.
 2. Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen?
  Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt,
  zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?
  Keer toch terug, omwille van uw dienaren,
  van de stammen die u toebehoren.
 3. Sinds kort hebben onze vijanden
  uw heilig volk in hun macht gekregen
  en uw heiligdom vertrapt.
 4. Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,
  alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
  Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!
  De bergen zouden voor u beven.
 1. Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet,
  zoals vuur water doet koken,
  zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen
  en alle volken voor u laten beven,
 2. omdat u de geduchte daden doet
  waarop wij niet durven hopen.
  Als u toch zou afdalen!
  De bergen zouden voor u beven.
 3. Nog nooit is zoiets gehoord,
  niet eerder zoiets vernomen.
  Geen oog zag ooit een god buiten u,
  die opkomt voor wie op hem wacht.
 4. U komt ieder tegemoet
  die van harte rechtvaardig handelt,
  die uw weg gaat, met u voor ogen.
  Maar nu bent u in toorn ontstoken,
  omdat wij gezondigd hebben.
  Hadden we maar de oude weg gevolgd,
  dan zouden we worden gered.
 5. Wij allen zijn onrein geworden,
  onze gerechtigheid is als het kleed
  van een menstruerende vrouw.
  Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
  verwaaid op de wind van ons wangedrag.


1000 Resterende tekens