Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Handelingen 2 : 41 - 47
Nieuwe Bijbelvertaling
  1. Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.
  2. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
  3. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.
  4. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
  5. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.
  6. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.
  7. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.


1000 Resterende tekens