Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Artikelen Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap juni 2021

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

NVBG

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’

Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.’

De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook een nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen de Bijbel kunnen ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’

Eén missie, twee kantoren
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.’

Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We zochten het voor u uit.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-het-vlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder.


Bible Basics in het Engels vertaald

Bible Basics Bijbel Basics, de kinderdienstmethode van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), is vertaald in het Engels. 95 afleveringen in die taal zijn kosteloos te downloaden via biblebasics.nl. ‘Vanaf nu is het materiaal ook beschikbaar voor migrantenkerken’, aldus Samuel Ekpo.

Ekpo is relatiebeheerder migranten- en internationale kerken bij het NBG.
‘We merken dat er in die kerken belangstelling voor is. In Ghana wordt Bible Basics gebruikt op zondagsscholen. Ghanese migrantenkerken in Nederland waren er enthousiast over en lieten ons weten die Engelse versie graag te willen gebruiken.
Dat hebben we nu mogelijk gemaakt.’ Ook is nu Engelstalige basisinformatie over het NBG op de site te vinden. Wereldwijd loopt er momenteel een proefproject met vijf Engelstalige afleveringen van Bible Basics.

Bijbel en kind
Met Bijbel Basics en Bible Basics brengt het NBG de Bijbel dicht bij kinderen van 4-12 jaar. Bijbel én kind staan centraal: de methode houdt rekening met leervoorkeuren en leeftijdsverschillen en zorgt voor een brede basiskennis van bijbelse verhalen.

Bijbel Basics is ontwikkeld door bijbelwetenschappers en pedagogen van het NBG.
De Nederlandse versie wordt momenteel door circa 13.000 jeugdwerkers en ouders gebruikt en telt nu 195 bijbelverhalen, die gratis te downloaden zijn. De bijbehorende startersgids is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Halverwege 2021 zullen de beloofde afleveringen over ruim 200 essentiële bijbelverhalen klaar zijn in het Nederlands; in 2022 in het Engels.

Samenleesbijbel
Bijbel Basics werd ontwikkeld in aansluiting bij de Samenleesbijbel. Die bijbel speciaal voor ouder-en-kind voorzag in een behoefte.
Een speciale uitgave ervan is vertaald in tien talen waaronder Frans, Engels, Portugees, Arabisch en Chinees, en wordt verspreid in steeds meer landen.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/english


United Bible Societies bestaat 75 jaar

De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 4

De United Bible Societies, de koepelorganisatie van de 160 bijbelgenootschappen, bestaat 75 jaar. Op 11 mei was er een digitale viering voor medewerkers van alle bijbelgenootschappen. ‘De wereldwijde samenwerking heeft enorm geholpen bij het vertalen en verspreiden van de Bijbel’, aldus directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG was een van de wegbereiders van de oprichting van de UBS in 1946.

UBS In 1946, kort na het trauma van de Tweede Wereldoorlog, kwamen afgevaardigden van bijbelgenootschappen van dertien landen bijeen in het Elfinsward Conference Centre in Haywards Heath, niet ver van Brighton in Zuid-Engeland. Vanuit hun overtuiging dat de wereld het Woord van God nodig heeft, richtten zij de United Bible Societies op.

De afgevaardigden waren vastbesloten om samen op te trekken, zo schreven ze, ‘om in deze tijd van nood samen met andere bijbelgenootschappen met de grootst mogelijke inspanning de nood te lenigen en de kans te grijpen om de zwaar getroffen wereld te voorzien van het levende en krachtige Woord.

Nederland en Vlaanderen
Aan het eind van de 19e eeuw was wereldwijd een netwerk aan het ontstaan van bijbelgenootschappen die de Bijbel onder de mensen brachten. In de jaren 1930 volgde een belangrijke stap naar verdere samenwerking tijdens een conferentie in Nederland.

1939: de basis voor de UBS gelegd
Het Nederlands Bijbelgenootschap nodigde ter gelegenheid van zijn 125-jarig jubileum diverse bijbelgenootschappen uit voor een conferentie over wereldwijde samenwerking. Deze conferentie werd gehouden in juli 1939. ‘Het uur is gekomen om samen te werken’, zo klonk daar de aansporing van John Mott van het Amerikaanse Bijbelgenootschap. ‘Los van elkaar blijven werken betekent armoede.’

Vijf dagen na het slot van de conferentie marcheerden anderhalf miljoen Duitse soldaten Polen binnen en begon de Tweede Wereldoorlog. Dat betekende vooralsnog dat de afgesproken samenwerking niet van de grond kwam. De oorlog stelde de bijbelgenootschappen voor grote uitdagingen. Het drukken en verspreiden van de Bijbel was lastig en de fondswerving stagneerde. Toch slaagden sommige bijbelgenootschappen erin om zelfs onder die chaotische omstandigheden bijbels en bijbellectuur te verspreiden.

1946: een nieuw begin
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1946, kwamen de bijbelgenootschappen opnieuw bij elkaar. Bij de oprichting van de UBS in Elfinsward werd Duitsland vertegenwoordigd door de Duitse bisschop Hanns Lilje. Die had wegens pastorale steun aan een verzetsgroep gevangen gezeten in Neurenberg. Zijn bijbel was hem afgepakt, maar hij kende de Schrift en vond er steun in. ‘De gedachte dat Gods Woord niet gebonden is, sterkte ons’, zei hij daarover. ‘We weten dat er één licht en één hoop is: het Woord van God dat ons zal blijven leiden ook in de toekomst.’

De oorlogservaringen van de bijbelgenootschappen maakten de wens om samen te werken alleen maar sterker. Dat bracht de afgevaardigden in Elfinsward bijeen in een sfeer van hoop en realisme over wat gedaan kon worden. De wereld lag in puin en de uitdagingen waren enorm. Uitdagingen die het beste sámen opgepakt konden worden. ‘Er is niet veel hoop in de wereld’, aldus bisschop Eivind Berggrav uit Noorwegen, die de oorlogsjaren voornamelijk in eenzame opsluiting had doorgebracht wegens verzet tegen de Duitse bezetter, ‘maar er is heel veel hoop in de Bijbel.’

Samenwerking en solidariteit
De UBS begon in Elfinsward met 13 landen. 75 jaar later telt de UBS 160 bijbelgenootschappen en partners, in verschillende categorieën (van ‘partner’ tot ‘full member’). In de afgelopen maand werden bijbelgenootschappen in zes landen ‘full member’: in Cambodia, Liberia, Mali, de Seychellen, Turkije en Vietnam. In vrijwel alle landen ter wereld is een bijbelgenootschap actief om de Bijbel, het levende Woord, beschikbaar te maken voor iedereen. ‘Onze blik is gericht op de hele wereld, net als in de Bijbel’, zei bisschop Berggrav in Elfinsward. ‘We zien een open deur.’ Die wereldwijde blik is altijd bepalend geweest voor de missie en visie van de UBS.”

Op weg naar 2038
De UBS speelde en speelt een belangrijke rol in het vertalen van de Bijbel. Daardoor is de complete Bijbel nu beschikbaar in 704 talen die door circa 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.571 talen beschikbaar, en gedeelten van de Bijbel in 1.160 talen. Wereldwijd lopen er momenteel circa 275 vertaalprojecten bij de UBS.

Wereldwijde coördinatie is er ook op het gebied van bijbelverspreiding. Afgestemd op de behoefte aan bijbels en de draagkracht van het desbetreffende land, worden jaarlijks miljoenen bijbels, kinderbijbels en bijbelgedeelten verspreid. In 2019 ging het om 40 miljoen complete bijbels en 15 miljoen Nieuwe Testamenten.

De bijbelgenootschappen werken aan een ambitieus programma om in 2038 enkele honderden vertalingen af te ronden. Ondanks de coronacrisis en andere soms ingrijpende tegenslagen is de motivatie in de vertaalteams onverminderd groot. Wat de wereld heeft aan het werk van de UBS en haar leden? NBG-directeur Buitenwerf: ‘Miljoenen mensen ontlenen hoop en inspiratie uit de Bijbel, het boek waarin ze Gods boodschap van liefde voor de wereld leren kennen. Ik heb in verschillende landen meegemaakt hoe diep mensen worden geraakt als ze voor het eerst de Bijbel kunnen lezen of horen in hun eigen moedertaal, de taal van hun hart. De Bijbel heeft levensveranderende kracht.’

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/wereldbond-van-bijbelgenootschappen-bestaat-75-jaar


Vlees of aardse natuur: sarx in de NBV21

Hoe vertaal je in de brieven van Paulus het lastige Griekse woordje ‘sarx’? Die kwestie wordt uitgediept in het vandaag verschenen nummer van Met Andere Woorden (MAW), het vertaalblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Het nummer is gewijd aan de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt.

Sarx werd vanouds vaak met ‘vlees’ vertaald. Dat gaf geregeld aanleiding tot het misverstand dat Paulus het lichaam afkeurt. In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is sarx in Paulus’ betoog in Romeinen 7 en 8 vertaald met verschillende termen, zoals ‘de eigen wil’ of ‘de menselijke natuur’. De NBV21 komt hier met een nieuwe vertaaloplossing: ‘aards’ en combinaties daarmee, zoals ‘aardse natuur’. ‘Aards’ is een goede tegenpool van de Geest en daar gaat het om, aldus Cor Hoogerwerf in MAW: ‘Volgens Paulus beweegt de mens zich in een krachtenveld tussen de oude, aardse orde, die is aangetast door de zonde, en de nieuwe orde van de Geest.’

Vertaalkwesties
Verder behandelt dit MAW-themanummer een diversiteit aan bijbelvertaalkwesties. Het bevat onder meer een vertaalwetenschappelijke analyse van de NBV-revisie, een achtergrondartikel over de eerbiedshoofdletter, interviews met drie bij de NBV21 betrokken vertalers en een discussie tussen Klaas Veenhof en Arie van der Kooij over de vertaling van de ‘zegen van Abraham’.

MAW is het vakblad Bijbel & vertalen van het NBG. Een abonnement is gratis; een proefnummer is aan te vragen via de website.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-sarx-in-de-nbv21

vlees

Braillebijbels voor Sri Lanka ‘Alles is mogelijk bij God’

Het is voor blinde mensen extra moeilijk om zich staande te houden in een arm land als Sri Lanka. Melani Stephen (41) verloor haar zicht toen ze elf was. Maar bidden voor genezing doet ze niet. ‘Ik wil God aanbidden zoals ik ben.’

‘Er is in Sri Lanka wel het een en ander geregeld voor mensen zoals ik, maar er kan zeker nog veel verbeterd worden. Denk bijvoorbeeld aan reizen met de bus. Een bus is niet aangepast op gebruik door mensen die blind zijn.
Hoe moet ik zien wanneer ik moet uitstappen? Ook officiële documenten zijn vaak niet beschikbaar op zo’n manier dat blinden en slechtzienden er iets mee kunnen.’

Garanties
‘Ik worstel soms echt, maar ik vertrouw op God. Ik heb veel van Hem mogen ontvangen. In tegenstelling tot veel blinden heb ik kunnen studeren. Maar een studie geeft geen garanties. Misschien dat drie van de honderd afgestudeerden een goede baan vinden.
Van de rest is een groot deel uiteindelijk toch gedwongen te bedelen langs de kant van de straat, ondanks hun opleiding.

braillebijbels

‘Veel Sri Lankanen zien een handicap als straf voor iets dat je verkeerd hebt gedaan. Daar moet je gewoon mee leven. Ik ben ook vaak echt slecht behandeld of belachelijk gemaakt, zelfs bij bedrijven waar ik heb gewerkt. Gelukkig zijn er ook aardige mensen.
Bijvoorbeeld docenten op school die zich in hun eigen tijd inzetten voor de blinde kinderen op school.’

Voorbeeld
‘Ik heb geleerd dat God mij omringt mij met mensen die mij kunnen helpen. En ik geloof dat ik een voorbeeld kan zijn voor anderen, ook als christen. Mensen vragen me wel eens waarom ik niet aan God vraag of Hij mij weer kan laten zien. Dan zeg ik dat ik dat niet wil.
Ik geloof dat mijn God een grote God is en dat alles is mogelijk bij God. Ik wil God aanbidden zoals ik ben en anderen laten zien dat dat zo ook kan.

‘Gods Woord is het belangrijkste in mijn leven, er is niets mee te vergelijken. Mijn favoriete bijbeltekst is Johannes 3:16: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
”Maar het motto voor mijn leven vind ik in Jesaja 49:1-2:

1
Eilanden, hoor mij aan,
verre volken, luister aandachtig.
Al in de schoot van mijn moeder
heeft de HEER mij geroepen,
nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam.
2
Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard,
Hij hield me verborgen in de schaduw van Zijn hand;
Hij maakte me tot een puntige pijl,
Hij stak me weg in zijn pijlkoker.’’

Kastruimte
‘Ik wens iedereen met een handicap toe dat hij of zij Gods nabijheid kent. Zeker mensen die zoals ik iedere dag worstelen met de uitdagingen van een handicap, hebben God nodig. Ik lees de Bijbel met behulp van YouTube of ik vraag mensen mij voor te lezen.
Dat helpt mij ook om te gaan met discriminatie. Voor mijn geloofsleven zou het bijzonder waardevol zijn om een eigen braillebijbel te hebben. Omdat het extra speciaal is om het Woord van God in je eigen stem te kunnen horen, en niet in die van iemand anders.
Of om in stilte in de Bijbel te lezen. Ook al is het een uitdaging om genoeg kastruimte te hebben voor de volledige Bijbel in braille!’

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-alles-is-mogelijk-bij-god


Engelse Samenleesbijbel voor christen-migranten

Migrantenkerken en internationale geloofsgemeenschappen zijn steeds prominenter aanwezig in christelijk Nederland en Vlaanderen. Het NBG is er ook voor deze kerken. Met Pinksteren werd daarom de Family Bible, de Engelse Samenleesbijbel, overhandigd aan migrantenpastor George Elroy, voorzitter van de Haagse Raad van Kerken. ‘Dit helpt migrantenkerken die hun leden bij de Bijbel willen betrekken.’

Dat zegt Samuel Ekpo die Family Bible overhandigde. Ekpo is relatiebeheerder migranten- en internationale kerken bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). George Elroy komt uit Guyana en was voorheen diplomaat. Momenteel is hij fulltime voorganger van ’Goodnews Ministries International’, een multiculturele kerk in Den Haag. De Haagse Raad van Kerken initieert projecten op sociaal gebied in samenwerking met de burgerlijke gemeente. Ook ondersteunt de Raad migrantenkerken en internationale kerken om effectief mee te doen in de Nederlandse samenleving.

Internationale betekenis
De aanbieding van de Family Bible vloeide voort uit een verzoek van een kerk uit Malawi die Elroy vroeg of hij voor bijbels kon zorgen. Elroy’s kerk heeft contacten met landen waar de gemeenteleden vandaan komen, waaronder Malawi. Ekpo: ‘De ,i>Samenleesbijbel heeft internationale betekenis. Het is de bedoeling dat hij later dit jaar naar Malawi gaat in het Chichewa, en in het Engels naar Guyana en Jamaica. Maar hij is ook geschikt voor christelijke migranten in Nederland. Met de overhandiging aan Pastor George hopen we de Haagse migrantenkerken te inspireren om de Family Bible en ander NBG-materiaal te gebruiken: (kinder)bijbels in allerlei talen en digitale producten als biblebasics.nl.’

Leesroutes en leerstijlen
De Samenleesbijbel uit 2015 werd door het NBG ontwikkeld voor gezinnen met kinderen van circa 7-12 jaar. Hij bevat drie leesroutes in opklimmende moeilijkheidsgraad. Elke ‘stap’ in een route is een bijbelverhaal. Wie zo’n route volgt, leest bekende en minder bekende bijbelverhalen en -teksten. Er wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van kinderen, zoals lezen, kennis opdoen, iets beleven of zingen.
Al snel kreeg ook het buitenland belangstelling voor deze bijbel. Een verkorte uitgave, de Samenleesbijbel 100 stappen, werd vertaald in tien talen waaronder Spaans, Frans, Engels, Portugees, Roemeens, Arabisch en Chinees. Van die edities verspreidt het NBG dit jaar circa 120.000 exemplaren.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-engelse-samenleesbijbel-voor-christen-migranten

Engelse Samenleesbijbel
   

1000 Resterende tekens