Richteren 13 : 24 - 14 :5a
Nieuwe Vertaling
  1. De vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De jongen groeide op, en de HERE zegende hem.
  2. En de Geest des HEREN begon hem aan te drijven in Machane-dan tussen Sora en Estaol.
  1. Simson begaf zich naar Timna en zag te Timna een vrouw, een van de dochters der Filistijnen.
  2. Hij keerde terug en deelde zijn vader en zijn moeder mee: Ik heb te Timna een vrouw gezien, een van de dochters der Filistijnen: nu dan, neemt haar mij tot vrouw.
  3. Maar zijn vader en zijn moeder zeiden tot hem: Is er onder de dochters van uw stamgenoten en onder heel mijn volk geen vrouw, dat gij een vrouw gaat halen bij de Filistijnen, die onbesnedenen? Doch Simson zeide tot zijn vader: Neem haar voor mij, want zij bevalt mij.
  4. Zijn vader en moeder wisten echter niet, dat dit zo door de HERE beschikt was, dat hij een voorwendsel tegen de Filistijnen zocht. In die tijd toch heersten de Filistijnen over Israel.
  5. Simson nu ging met zijn vader en zijn moeder naar Timna.
terug naar de preek


1000 Resterende tekens