Johannes 19 : 30 - 37
Nieuwe Bijbelvertaling
  1. Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
  2. Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen.
  3. Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander.
  4. Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet.
  5. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit.
  6. Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft.
  7. Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’
terug naar de dagoverdenking


1000 Resterende tekens