Psalm 119 : 1 - 8
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
  en leven naar de wet van de HEER,
 2. gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
  hem zoeken met heel hun hart.
 3. Zij bedrijven geen onrecht,
  maar gaan de wegen die hij wijst.
 4. Uw regels hebt u gegeven
  opdat wij ons eraan houden.
 5. Laat toch mijn wegen recht zijn,
  ik wil mij houden aan uw wetten.
 6. Ik zal nooit beschaamd staan
  als ik uw geboden in acht neem.
 7. Ik zal u loven met een oprecht hart
  als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
 8. Ik zal mij houden aan uw wetten-
  verlaat mij dan niet voorgoed.
terug naar de meditatie


1000 Resterende tekens