Zacharia 1 : 18 - 21
Nieuwe Vertaling
  1. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, vier horens.
  2. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Wat betekent dit? Hij zeide daarop tot mij: Dit zijn de horens die Juda, Israel en Jeruzalem verstrooid hebben.
  3. Vervolgens deed de HERE mij vier smeden zien.
  4. Toen vroeg ik: Wat komen dezen doen? En hij zeide: Dat waren dus de horens die Juda zo verstrooid hebben, dat niemand zijn hoofd kon opheffen; maar zij zijn gekomen om hen te verschrikken, om neer te slaan de horens van de volken, die hun horen hebben verheven tegen het land Juda, om het te verstrooien.
terug naar de preek


1000 Resterende tekens