Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

Agenda

Oktober 2015
Z M D W D V Z
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Chatbox

Schakel aan/uit Geluid Opties Smilies Geschiedenis FAQ Kide Chat

Powered by Kide Shoutbox

Gast_8185: Nadat je een keuze gemaakt hebt zie je de route in perspectief, inclusief straatnaamborden, afslagen and many others.


«link»
Gast_6351: Es gibt viele Optionen, die verfügbar sind S- Movie- , RCA -oder Composite- Kabel sind die besten, wenn es sich sicherlich nicht eine Möglichkeit.


«link»
Gast_3759: Η πρόσθεση του Jet Pack επιτάχυνε φαινομενικά τη μάχη και τη δράση του παιχνιδιού σε σχέση με το Killzone 2, κάτι το οποίο ήταν μια ωραία έκπληξη.«link»
Gast_7166: s9a4yw
Gast_8163: Ναι, δεν είναι καινούργιο, αλλά αν εγκαταστήσεις για παράδειγμα μια Calibri, θα δεις ένα πιο ελκυστικό, UI.


«link»
Gast_2985: Great looking website. Think you did a bunch of your very own coding.


«link»
Gast_7278: We zullen alle kanalen strak in de gaten houden en meteen melden wanneer de replace beschikbaar is.
Je ontvangt via de iCulture-app een pushbericht.

«link»
Gast_1097: YouTube-Videos lassen sich zwar mit der mitgelieferten App angucken, aber andere Flash-Inhalte fehlen.

«link»
Gast_8869: You've gotten great info on this site.

«link»
Gast_4192: Your stuff is very significant.

«link»
Gast_2499: Great web page you have got there.

«link»
Gast_3505: dbnixw
Gast_2927: lerk7b
Gast_2115: Sustain the helpful work and bringing in the crowd!

«link»
Gast_7163: 7c4ed1
Gast_2993: 96e6t8
Gast_4214: You've got superb stuff on this site.

«link»
Gast_9676: Nice Web site, Preserve the great job. Thanks!

«link»
Gast_5793: kx8va0
Gast_2022: Wow because this is excellent work! Congrats and keep it up.


«link»
Gast_8520: Truly such a valuable online site.

«link»
Gast_1134: lbgvpu
Gast_9377: gipt5y
Gast_4983: wuofc4
Gast_5894: wjc0jl
Gast_7597: Great looking web site. Assume you did a bunch of your very own coding.


«link»

Naam:
Bericht:


Wie is online?

We hebben 56 gasten en geen leden online

Daniël 1 : 1 - 21
Nieuwe Vertaling
 1. In het derde jaar der regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het;
 2. en de HERE gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerei van het huis Gods, en hij bracht ze naar het land Sinear in de tempel van zijn god; het gerei bracht hij in de schatkamer van zijn god.
 3. Toen beval de koning Aspenaz, het hoofd zijner hovelingen, enige Israelieten te laten komen, uit het koninklijk geslacht en uit de edelen,
 4. knapen zonder enig gebrek, schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis des konings, en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Chaldeeen.
 5. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn, die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende drie jaren opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen.
 6. Nu bevonden zich onder hen enige Judeeers: Daniel, Chananja, Misael en Azarja;
 7. de overste der hovelingen gaf hun andere namen: Daniel noemde hij Beltesassar, Chananja Sadrak, Misael Mesak en Azarja Abednego.
 8. Daniel nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht te drinken; en hij verzocht de overste der hovelingen, dat hij zich niet zou behoeven te verontreinigen.
 9. Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen;
 10. doch de overste der hovelingen zeide tot Daniel: Ik vrees, dat mijn heer, de koning, die uw spijs en drank vastgesteld heeft, uw uiterlijk misschien minder welvarend zou vinden dan dat van de overige knapen van uw leeftijd, en dat gij daardoor mijn hoofd met schuld zoudt beladen bij de koning.
 11. Daarop zeide Daniel tot de kamerdienaar, die de overste der hovelingen aan Daniel, Chananja, Misael en Azarja had toegevoegd:
 12. Neem toch met uw dienaren gedurende tien dagen de proef: men geve ons groenten te eten en water te drinken;
 13. laat dan ons uiterlijk met dat van de knapen die de koninklijke spijze eten, door u vergeleken worden, en doe dan met uw dienaren naar uw bevinding.
 14. Hij gaf hun hierin gehoor en nam met hen gedurende tien dagen de proef,
 15. en na verloop van tien dagen bleek hun uiterlijk schoner en zagen zij er welvarender uit dan al de knapen die van de koninklijke spijze gegeten hadden.
 16. Voortaan nam de kamerdienaar hun spijze en de wijn die zij drinken moesten, weg en gaf hun groenten.
 17. En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniel inzicht had in allerlei gezichten en dromen.
 18. Na verloop nu van de dagen die de koning had vastgesteld voor men hen ten hove zou doen verschijnen, bracht de overste der hovelingen hen in de tegenwoordigheid van Nebukadnessar.
 19. De koning sprak met hen; en onder die allen werd niemand gevonden gelijk Daniel, Chananja, Misael en Azarja, en dezen traden in dienst bij de koning.
 20. In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk.
 21. Daniel bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores.

Moge uit Sion de Heer u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 134 : 3